BIRTH-DAY, 2004, 37′

Birth-Day

Tussen onze Birth-day en onze Death-day verkwisten we veel tijd en energie met creëren, liefde, verlangen en verwarring… en gedurende een groot deel van deze tijd maken we onszelf belachelijk.
Mozart, wiens muziek Jiri Kylian voor deze productie heeft gebruikt, is het beste voorbeeld van iemand wiens tijd tussen dag ‘A’ en dag ‘Z’ pijnlijk beperkt was. Maar niettemin begreep hij het leven in al zijn rijkdom, fantasie, clownerie en waanzin. Het is zijn geest, en zijn aanvaarding van het feit dat ons leven niet meer is dan een maskerade of een repetitie voor iets diepers en betekenisvollers, die Jiri Kylian heeft geïnspireerd bij het maken van dit werk.