In de maak

DE KINDEREN VAN JUF KIET

Onze nieuwe, lange documentaire De kinderen van juf Kiet gaat op 19 november a.s. in premiere bij het IDFA.

We hebben een jaar lang gefilmd in basisschool Het Palet in het Brabantse plaatsje Hapert. In deze school heeft juf Kiet Engels een klas opgezet voor migrantenkinderen die het Nederlands nog niet machtig zijn. Het zijn kinderen uit alle windstreken maar momenteel vooral uit oorlogsgebieden zoals Syrië.
We wilden vooral zien hoe de kinderen met deze nieuwe situatie omgaan. De onwennigheid, de verwarring, het wederzijdse onbegrip. Hoe druk je je uit als je de nieuwe taal nog niet beheerst? Hoe weet je wat je moet doen als je de juf niet kunt verstaan?Geheel vanuit het standpunt van de kinderen gefilmd, zonder interviews of commentaar, zien we de misverstanden, het geruzie, de ontluikende vriendschappen en zelfs de eerste verliefdheden.
Juf Kiet is liefdevol maar ook streng. Ze leert de kinderen niet alleen Nederlands lezen en schrijven en rekenen maar ook hoe je beschaafd met elkaar omgaat. Dat je bijvoorbeeld niet mag slaan wanneer je ruzie hebt maar het uitpraat.
Aan het einde van de documentaire is er dankzij het geduld en de toewijding van juf Kiet een liefdevolle gemeenschap ontstaan. De kinderen van juf Kiet is een ontroerende film, ernstig van inhoud en grappig – soms ook hilarisch – van toon.