DE KINDEREN VAN JUF KIET, 2016, 113′

Vanaf 24 november in de bioscoop en via Filmthuis.

de-kinderen-van-highres_nl_d

De kinderen in de klas van juf Kiet zijn nog maar pas in Nederland. Alles is nog nieuw en verwarrend. In het begin hebben ze over alles en niets ruzie. De liefdevolle, maar strenge hand van juf Kiet werkt helend. Ze leert haar kinderen niet alleen Nederlands lezen en schrijven, maar ook hoe je met elkaar omgaat en samen problemen oplost. Langzamerhand winnen de kinderen aan zelfvertrouwen.

Haya is in het begin fel en angstig tegelijk. Kiet helpt haar om haar zachte kanten te ontdekken. Leanne is eerst nog eenzaam en stilletjes. Na een paar maanden kan ze hardop in het Nederlands zeggen dat ze verliefd is op Branche. Jorj lijdt aan slapeloosheid en is onhandelbaar, maar dankzij de vasthoudendheid van Kiet ontdekt hij de lol van het leren.

In een puur observerende stijl – zonder commentaar of interviews – volgen Petra en Peter Lataster een jaar lang vier leerlingen in de klas van juf Kiet. De film wordt vanuit het perspectief van de kinderen verteld: we zien hun geworstel met elkaar en met de nieuwe taal, ruzies en ontluikende liefdes, vriendschappen die ontstaan en weer teloorgaan. Dankzij het geduld en de toewijding van juf Kiet ontstaat uiteindelijk een liefdevolle gemeenschap.

Impact programma
Het impactprogramma bij de documentaire zet fragmenten uit de film in om leerkrachten, ouders, schoolleiders en beleidsmakers onder elkaar en met elkaar in gesprek te laten gaan over nieuwkomersonderwijs. Dit ‘goed gesprek pakket’ ondersteunt leerkrachten en schoolleiders in hun werk en geeft ouders en beleidsmakers beter inzicht in wat er precies in de klas gebeurt en wat er nodig is op scholen. Dit ‘goed gesprek pakket’ maakt deel uit van het Nieuwkomerspioniersprogramma dat samen met Kennisland is ontwikkeld. Het is binnenkort ook los te downloaden via deze website.

Goed Gesprek Pakket

Geïnteresseerd in het ‘Goed Gesprek Pakket’? Stuur dan een e-mail naar: de kinderenvanjufkiet@gmail.com om meer informatie te ontvangen.

Credits
Een film van                   Petra Lataster-Czisch & Peter Lataster
Camera                          Peter Lataster
Geluid                           Gertjan Miedema
Montage                        Mario Steenbergen
Geluidsnabewerking       Hugo Dijkstal
Impact producer             Amis Boersma, Miriam van Oort
Uitvoerend producent     Marty de Jong

de-kinderen-van-logoreeks_kleur

Volg ons op Facebook!